For å oppnå den gode skiopplevelsen er utstyr viktig. Og enda viktigere er tilpasning av riktig utstyr. Hos Milsluker'n bruker vi måleinstrumenter for å tilpasse ski til ditt behov.

Fire retningslinjer ved kjøp av ski:

1. Kjøp skiene dine der kunnskapen er stor og erfaringen lang. Vi ønsker at du skal få den beste skiopplevelsen. Hos Milsluker'n velger vi ut dine ski på bakgrunn av vekt, teknikk og din fysiske form.

2. Spennkurven er avgjørende for hvor gode skiene er til deg. Det er forskjell på spennet i en klisterski sammenlignet med en tørrsnøski. Spennet i skien skaper et luftrom mellom snøen og skien der du legger på festesmøringen. Smørelommen må være tilpasset din vekt og skiferdighet. Vi måler ut og merker smørelommen for deg slik at du vet hvordan du bør smøre ved forskjellige føreforhold. Målene for smørelommen kan du ikke vite uten våre oppmålinger.

3. Vi hjelper deg å finne riktig lengde på skiene. Vi veileder deg til de skiene som passer din vekt og skiferdigheter. Lengden er ikke uviktig, men absolutt underordnet skiens spennkurve. Det er harmonien mellom spenn og lengde som avgjør skiens egenskaper.

4. Sålen er svært viktig for skienes kvalitet. Du trenger en såle som er lett å smøre og som tar til seg glider. De fleste ski med en pris på over 2000 kroner har såler som tilfredsstiller disse kravene. Sålekvaliteten korrelerer normalt med pris slik at dyre ski= god såle= god glid. Men det holder dessverre ikke med en dyr ski for å få god glid. Du må preparere skiene også.


Vi på Milsluker’n hjelper deg med preparerings- og smøringstips.
Vi har også et verksted hvor vi gjør alt fra steinsliping til full preparering.
Som en konsekvent regel anbefaler Milsluker’n at nye ski steinslipes.

Milsluker’n garanterer riktig spenn på skiene!