Tommelfingerregel: Dersom du har ett skipar, vil vi anbefale at man sliper dem en gang i året. Dette gjør at gliden varer lengre på skiene etter impregnering med glider.

Hva oppnår vi ved å slipe skiene?

1)      Ski fra fabrikk er steinslipt, men sjelden plane. Milsluker’n kan med sin eminente kunnskap og gjennom sitt glidprosjekt garantere at vår slip overgår kvaliteten på den opprinnelige fabrikkslipen, og skiene vil alltid få mer langvarige glidegenskaper når vi har behandlet den hos oss. Vi anbefaler derfor at du alltid sliper dine nykjøpte ski.

2)      Ski blir slitt i sålen ved gjentatt bruk på snøen over lang tid.

3)      Gjentatt bruk av fluorpulver, manuelle rilleapparater og varmepåvirkning når man glider gjør at sålen blir slitt. Den blir fornyet ved at vi grovsliper vekk det øverste sålelaget før vi setter ny struktur.

Kjennetegn for når du bør slipe skiene: Dersom skiene fort blir hvite i trykksonen bak hælpartiet eller generelt på skisålen etter gliding, er det verdt å slipe skiene for å komme ned i nytt lag av sålen slik at impregneringen med glider vil gi bedre glideffekt over tid enn det en slitt såle gir.

Du kan sende dine ski til slip til oss.

Da må du bruke "DØR TIL DØR" og adresse:

Milslukern Sport
Sognsvn 75A

0855 Oslo

Milslukern slipetabell